رهبرم

بنرها و پوسترهای خوش‌آمد گویی
با عکس‌های بزرگی از رهبری
در و دیوار شهر را
آماده‌ی حضور کرده‌اند
و ما را بی‌قرار دیدار…

۵ دیدگاه

شفا

صحن انقلاب…
شب جمعه و دعای کمیل…

یا من اسمه دواء می‌گویند و امن یجیب می‌خوانند…

زنی شفا می گیرد؛
پشت پنجره فولادت…

۴ دیدگاه

خون شهید احیاکننده است

می گفت: حتی اگر معلوم شود که عامل انفجار در شیراز بمب بوده، اعلام عمومی نمی کنند تا مردم وحشت نکنند.

گفتم: مگر مردم ما را نشناخته اند هنوز؟! دو شب پیش، جمعیت چند ده هزار نفری را در همان محل انفجار مگر ندیدی؟ جمعیتی که همه شان عامل انفجار را بمب می دانسته اند. کی ترسیده بود؟!

Øسینیه سید الشهدا

۲۹ دیدگاه

ره‌پویان وصال

چون قطره در آرزوی دریا بودند
گمگشته ی آن همیشه پیدا بودند

این چند کبوتر به خون غلطیده
ره‌پویان وصال مولا بودند

جلیل صفربیگی

۵ دیدگاه