بغض

بغض همیشه نشانهٔ ضعفِ بغض‌کننده نیست،
گاهی بیانگر شدتِ بی‌رحمی مخاطبش است.

بدون دیدگاه

مردمک

عیب است بزرگ برکشیدن خود را
از جملهٔ خلق برگزیدن خود را

از مردمک دیده بباید آموخت
دیدن همه‌کس را و ندیدن خود را

بدون دیدگاه

زبان دوم

سیدمتین تا دو هفتهٔ دیگر یک‌ساله می‌شود. می‌گویند یک‌سالگی بهترین سن برای یادگیری زبان دوم است. با اینکه بچه در این سن نمی‌تواند صحبت کند، اما یادگیری‌اش خیلی قوی است.

مطمئن نبودم بتوانم در سایت‌های فارسی دربارهٔ چگونگی آموزش به بچه‌های یک ساله چیزی پیدا کنم. چرخی زدم در سایت‌های انگلیسی. دیدم حتی مدارسی ساخته شده برای آموزش زبان خارجی به بچه‌های یک تا ۸ سال. متدشان بیشتر بر مبنای شعر و داستان و بازی و موزیک است. بعضی هم پرستارهای بچه‌ای که ملیت دیگری دارند استخدام می‌کنند تا زبان مادری‌شان را به عنوان زبان دوم به بچه‌ها یاد بدهند.

بچه‌ها برای یادگیری زبان دوم خیلی آماده‌اند و عالی یاد می‌گیرند. حتی تلفظ‌ها را. کارشناس‌ها گفته‌‌اند بچه‌های دو سه ساله شروع می‌کنند به بیان آنچه که در دو سال اول زندگی‌شان -یعنی قبل از اینکه بتوانند حرف بزنند- یاد گرفته‌اند. پس «هر چه زودتر شروع کنید به آموزش زبان دوم، بچه‌ها راحت‌تر یاد می‌گیرند».

با توجه به حساسیتی که تربیت بچه‌ها و مفاهیمی که یاد می‌گیرند و اعتقاداتی که باهاش عجین می‌شوند، دارد؛ برای آموزش به بچه‌ها به کسانی نیاز داریم که قابل اعتماد باشند. خصوصاً وقتی بحث از زبان خارجی می‌شود و فرهنگی که هر زبان با خودش به همراه می‌آورد.

داشتم فکر می‌کردم چه کسی قابل اعتمادتر از پدر و مادرها؟!

تا دیر نشده باید دست‌کم زبان انگلیسی را روان کنم.

۳ فروردین ۹۰

۱۶ دیدگاه

به خاطر هم

بچه که هستیم تلاش می‌کنیم باعث افتخار پدر و مادرمان باشیم،
پدر و مادر که شدیم سعی می‌کنیم مایهٔ سربلندی فرزندان‌مان باشیم.

بدون دیدگاه

سفر ماه

اول، زمین تنها بود
زمین تنها بود تا شبی
که خواب دید
یک نفر دارد آوازش می‌دهد،
زمین همان موقع فهمید
اسمش زمین است.

آدمی بود او
که خواهر ِ خود را آواز داده بود به اسم.

دوم، در آغاز ِ آفرینش
روزها، شب بود و شب‌ها، شب!
یک شب که ماه رفته‌بود سفر
خورشید تب کرد و سوخت و سوخت
تا شب، روز شد وُ
روز رو به تاریکی گذاشت.
از همان زمان
عده‌ای گفتند حق با زن است،
مردها خیلی سفر می‌روند.

بدون دیدگاه