دانایانِ مردد ِ شورشی

.
مردانی که خودشان را دانا می‌دانند، اغلب هنگام فرمان دادن مرددند و موقع فرمانبری، شورشی می‌شوند.
فرمان دادن را نوعی خجالت می‌دانند و فرمانبرداری را شرم.

.

 

بدون دیدگاه

آخرش…

عشق کاری می‌کند که همه چیز کاملا اهمیت خودش را از دست بدهد. این انسان‌ها[ی عاشق] فقط برای این زندگی می‌کنند که توسط عشقشان به مصرف برسند.

خاطرات یک مُغ/ پائولو کوئیلو / ترجمهٔ بهرام جعفری

۴ دیدگاه