صفحهٔ ۴۵

ایادی استعمار خواب‌های خیلی عمیق برای شما دیده‌اند؛ خواب‌های خیلی عمیق برای اسلام و مسلمانان دیده‌اند؛ با تظاهر به اسلام، نقشه‌های خطرناکی برای شما کشیده‌اند. شما فقط در سایهٔ تهذیب، تجهیز و نظم و ترتیبِ صحیح می‌توانید این مفاسد و مشکلات را از سر راه خود بردارید و نقشه‌های استعماری آنان را خنثی کنید.

بدون دیدگاه

صفحهٔ ۲۲

با خلق خدا حُسن سلوک داشته، نیکو معاشرت کنید و با نظر عطوفت و مهربانی به آنان بنگرید… با بندگان خوب و صالح خدا نیکی کنید. آنان را که عالم‌اند به خاطر علم‌شان، کسانی را که در صراط هدایت‌اند به خاطر اعمال نیک‌شان و آنان را که جاهل و نادان‌اند چون بندگان خدای‌اند، احترام نمایید؛ خوش‌رفتاری کنید؛ مهربان باشید؛ صداقت و برادری داشته باشید. مهذب شوید… کسی که نتواند خود را اصلاح و اداره کند، چگونه می‌خواهد و می‌تواند دیگران را راهنمایی و اداره نماید؟

بدون دیدگاه

صفحهٔ ۴۹

.

این دنیا با تمام زرق و برق ظاهری‌اش، ناچیزتر از آن است که قابل محبت باشد.


.

۲ دیدگاه